Telefoon: 040 2926909

logo diap kl logo diap kl
 • Home
 • Privacy verklaring

Verklaring verwerking persoonsgegevens

Dierenkliniek Nederlandplein, vertegenwoordigd door M. van Strien, dierenarts, gevestigd Nederlandplein 100-101, 5628 AJ Eindhoven, KVK 57908753, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dierenkliniek Nederlandplein verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam van cliënt
 • Adresgegevens van cliënt
 • Telefoonnummer van cliënt
 • E-mailadres van cliënt
 • Door cliënt verstrekte gegevens van het huisdier/de patiënt (naam, diersoort, ras, geboortedatum, chipnummer etc.)
 • Door cliënt verstrekte anamnese bij het huisdier/de patiënt.
 • De bevindingen tijdens het bezoek, resultaten van onderzoeken, ingestelde behandeling en vervolgplannen.
 • Verslagen van gevoerde telefoongesprekken over het verloop van de behandeling, plannen voor vervolgbehandeling en eventuele bestellingen en verkoop van producten.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Dierenkliniek Nederlandplein verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het compleet houden van het patiëntendossier, om de beste behandeling te kunnen garanderen.
 • Het digitaal toesturen van de nota
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten inclusief afwezigheid in verband met vakantie of andere activiteiten
 • Dierenkliniek Nederlandplein verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Dierenkliniek Nederlandplein neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dierenkliniek Nederlandplein) tussen zit.

Gebruikte systemen:

Dierenkliniek Nederlandplein gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • pc’s , beveiligd met  wachtwoorden, firewall en  up to date anti-virus-software, onderhouden door Crooijmans ICT
 • Idexx-Animana, deze firma heeft een eigen privacy verklaring (http://www.idexx.nl/corporate/common/privacy-policy.html). Beveiliging via inlogcodes, wachtwoorden en IP adres controle.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Dierenkliniek Nederlandplein bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Door cliënt verstrekte gegevens van cliënt en dier: minimaal 7 jaar, gebruikelijke termijn voor het bewaren van veterinaire medische gegevens
 • Door cliënt verstrekte anamnese: minimaal 7 jaar, gebruikelijke termijn voor het bewaren van veterinaire medische gegevens
 • Onze bevindingen, conclusies en adviezen: minimaal 7 jaar, gebruikelijke termijn voor het bewaren van veterinaire medische gegevens

Delen van persoonsgegevens met derden:

Dierenkliniek Nederlandplein verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dierenkliniek Nederlandplein gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dierenkliniek Nederlandplein en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Dierenkliniek Nederlandplein wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Dierenkliniek Nederlandplein neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.