Telefoon: 040 2926909

logo diap kl logo diap kl

Jaarlijkse controle

Door jaarlijks uw dier goed na te laten kijken kan een goed beeld worden verkregen van de gezondheid van uw dier.

Mede door gericht vragen te stellen, komen problemen sneller aan het licht. Als behandeling noodzakelijk is, is deze vaak veel makkelijker, minder kostbaar en minder langdurig dan wanneer pas in een later stadium met behandeling gestart kan worden.

Zo zijn de meeste klachten het gevolg van het falen van een of meerdere orgaan systemen. Om deze klachten minimaal te houden is het in het beginstadium soms voldoende om bijvoorbeeld de voeding aan te passen aan de specifieke eisen die uw dier op dat moment aan de voeding stelt. Medicijngebruik kan dan tot het minimum beperkt blijven.

Door uitgebreide kennis over ziekteprocessen en hun ontstaanswijze, kan uw dierenarts constateren of uw dier iets onder de leden heeft. Vaak al voordat een eigenaar dit opvalt.

Essentieel hierbij is dat uw dierenarts de tijd neemt om zijn kennis up to date te houden door het volgen van nascholing.